Starobylá Uppsala, někdejší sídlo švédských králů. Z jednoho úhlu pohledu stotisícové město s pravoúhlými ulicemi a moderními hranatými budovami. Zajímavější je však pohled Uppsalu jako na starobylé město s dlouhou historií. Chcete-li si ono pradávné hlavní královské město prohlédnout, musíte cestovat asi pět kilometrů severně od novodobé Uppsaly. Tam leží Stará Uppsala, až do 13. století sídlo švédských králů.

Uppsala: Vikingské mohyly

Uvádí se, že nejfotografovanějšími objekty ve Staré Uppsale jsou tři mohyly v místech, kde byli před 1500 lety pohřbeni vikinští panovníci Aun, Egil a Adils. Hrobky jsou monumentální: měly ve své době symbolizovat sílu a rozlehlost říše.

Na pahorcích se každoročně konají různé oslavy, například slavnost slunovratu. A ochutnat tu je možno medovinu, která se, jak tvrdí prodejci, vyrábí podle původního receptu ze 14. století.

Katedrála velikosti fotbalové hřiště

Švédsko, chrám v Uppsale

Ve 12. a 13. století sídlil ve Staré Uppsale arcibiskup. Poté, co tamní kostel zničil požár, arcibiskupova rezidence se přesunula do dnešní Uppsaly. Nový chrám, který byl v té době vystavěn, má úctyhodné rozměry: 119 metrů na délku a 45 metrů na šířku, tedy asi jako fotbalové hřiště. Stavba kolosu trvala 145 let.

V katedrále ve zlaté rakvi spočívá svatý Erik a ve vedlejší boční kapli pod mramorovým náhrobkem sjednotitel novodobého švédského státu Gustav Vasa. Spolu s nimi tu je pochováno mnoho švédských králů a významných osobností.

Uppsala a Carl Linné

V chrámu také pochován botanik Carl von Linné, zakladatel systematické botaniky a tak zvané binomické nomenklatury (jméno rodové a druhové).

Linné ve svém nejvýznamnějším díle Soustava přírody popsal všechny tehdy známé organismy a sjednotil jejich názvy: některé rostliny měly totiž do té doby až osm jmen.

  • V Uppsale je rovněž možno navštívit Linného botanickou zahradu s 1600 druhy rostlin či Linného muzeum s botanikovou knihovnou a pracovnou.

Nejstarší skandinávská univerzita

Nedaleko od katedrály se nachází nejstarší skandinávská univerzita (založená v roce 1477).

Nejletitější dochovanou budovou univerzity je Gustavianum z roku 1663, po víc než 200 let hlavní budova univerzity. V ní se nachází také množství knižních skvostů, které byly přivezeny do Švédska z Čech jako součást válečné kořisti ze švédského vpádu na naše území v roce 1648.

  • Jednoznačně nejcennější je tak zvaný Codex argenteus, bible psaná stříbrným inkoustem. Kniha gótské provenience z 10. století se ve století 17. nacházela v pražských rudolfínských sbírkách a odtud vedla její cesta až do knihovny královny Kristiny. Dnes je velmi pečlivě střeženým a za přísného světelného a klimatického režimu vystavovaným unikátem.

Před knihovnou v parku stojí několik runových kamenů, památka na prapůvodní obyvatele Skandinávie. Na kameny s nápisy z prvního a počátku druhého tisíciletí psali Vikingové všechno možné: praktické zprávy (třeba že na tomto místě postavili dům) i básně.

Foto: Švédsko, chrám v Uppsale (pixabay.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.