Kodaň – hlavní město Dánska

O Kodani, hlavním městě Dánska, se mnohdy říká,  že je stejná jako Andersenovy pohádky: krásná, zádumčivá, barevná. Současná Kodaň je velkoměsto s víc než půl milionem obyvatel, přičemž s předměstími jich má více než jeden milion. Kodaň je prosperujícím městem, kde se daří mnoha průmyslovým odvětvím. Představuje důležitou dopravní křižovatku jak pro lodní, tak i leteckou dopravu. Pro...

Celý článek