Na švédském trhu práce se zvyšuje zaměstnanost, ale také poptávka po pracovních silách. Což předpokládá zaměstnávat i lidi jiných státních příslušností. Občané České republiky mohou jako občané členské země EU pracovat ve Švédsku bez pracovního povolení. Každý, kdo má zájem o práci ve Švédsku, si ovšem musí zaměstnavatele najít sám.

Práce ve Švédsku: Zájem zaměstnavatelů stoupá

Zaměstnanost ve Švédsku se v poslední době zvýšila jak v sektoru soukromých a veřejných služeb, tak ve stavebnictví, zatímco v průmyslu se snížila. Očekává se, že zaměstnanost bude pokračovat v oblastech služeb a stavebnictví, zatímco pokles v průmyslu bude pokračovat. To je první vodítko při hledání pracovních příležitostí ve Švédsku.

Švédský úřad práce

Jednou z možností jak získat práci ve Švédsku, je informovat se na internetových stránkách švédského úřadu práce (stránky v angličtině). Počet volných pracovních míst oznámených na švédském úřadu práce je poměrně vysoký. To znamená, že mnoho zaměstnavatelů provádí nábor nových sil. Požadavky na odborné znalosti a dovednosti pro uplatnění na švédském trhu práce jsou vysoké a časem se zvyšují.

Maturita je základní minimum

Pro lidi bez středoškolského vzdělání je příležitostí méně. Existuje silný a dlouhodobý trend zvyšování zaměstnanosti v na pozicích, kde je třeba minimálně středoškolské vzdělání (s maturitou).Tyto tendence budou stoupat.

Švédští personalisté očekávají, že poptávka po pracovní síle zůstane vysoká. To vede k postupnému snižování nabídky kvalifikované pracovní síly ve stále větším počtu povolání.

V profesích na vyšší sekundární úrovni vzniká ve Švédsku mnoho nových pracovních míst, ale také v povoláních vyžadujících další vzdělávání. Dokončené středoškolské vzdělávání je obvykle nejnižší úrovní vzdělání požadované pro nábor.

 • Počet pracovních míst s velmi nízkým nebo žádným formálním vzděláním je velmi omezený.

Dobré pracovní příležitosti

Dobré nebo velmi dobré pracovní příležitosti pro uchazeče o zaměstnání jsou v oblastech:

 • vzdělávání,
 • zdravotnictví,
 • technické práce,
 • stavebnictví
 • a  IT.

Jedná se zároveň o pracovní oblasti, kde se očekává nárůst zaměstnanosti. Část potřeby nových pracovníků musí být pokryta náborem pracovníků z jiných zemí, zejména pro práci v některých regionech. U středních odborných povolání existuje malá konkurence pro práci:

 • základní a specializované zdravotní sestry,
 • inženýry,
 • stavební inženýry,
 • kvalifikované IT pracovníky,
 • lékaře,
 • sociální sekretáře
 • a předškolní učitele.

V profesích na vyšší sekundární úrovni je pro práci malá konkurence mimo jiné:

 • u většiny stavebních dělníků,
 • kuchařů,
 • mechaniků motorových vozidel,
 • opravářů vozidel
 • a řidičů nákladních automobilů.

Komu asi „pšenka nepokvete“

V řadě profesí s nižšími požadavky na vzdělání a zkušenosti mnoho pracovních příležitostí není a neočekává se jejich nárůst.

Těžko budou hledat pracovní příležitosti lidé se středoškolským vzděláním, které ovšem neodpovídá požadavků trhu práce, například v humanitních vědách, v kultuře a médiích nebo v některých společenských vědách.

Dokonce i v mnoha profesích, které vyžadují vyšší sekundární vzdělání, se  očekává silná konkurence. Často se jedná o uchazeče o zaměstnání, kteří se zaměřují na své vzdělání, které neodpovídá potřebám trhu práce. Totéž platí pro lidi hledající zaměstnání:

 • v některých profesích průmyslu,
 • stejně jako některé profese ve službách,
 • v administrativě,
 • prodavači,
 • kancelářské síly a různé druhy asistentů,
 • ale také pro samostatné profese na univerzitní úrovni, jako jsou novináři, fotografové.  

Ilustrační foto: pixabay.com

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.