Občané České republiky mohou od 1. května 2009 na území Norska pracovat bez pracovního povolení. Na území Norska se cizinec může zdržovat po dobu tří měsíců bez nutnosti žádat o povolení k pobytu. Jestliže se nahlásí jako žadatel o práci na pracovním úřadě (NAV), může se zdržovat v Norsku po dobu maximálně šesti měsíců. Norské úřady práce disponují databází všech volných pracovních míst a mají informační brožury týkající se problematiky zaměstnání.

První krok: Najít práci v Norsku

Návštěva norského pracovního úřadu je první krok, která je třeba učinit, jestliže člověk neměl práci zajištěnou už před příjezdem do Norska. Registrace na úřadu práce zjednoduší mnoho nutných úkonů. Úředníci skutečně poradí a pomohou. Norsské úřady práce mají k dispozici databázi všech volných pracovních míst a informační brožury týkající se problematiky zaměstnání. Poradí a pomohou v oblastech:

 • Volných pracovních míst
 • Pravidel pro zaměstnávání občanů jiných členských zemí EU/EHP
 • Životních a pracovních podmínek v Norsku
 • Převodu dávek v nezaměstnanosti do Norska
 • Vzdělávacích možností v Norsku
 • Žádostí o zaměstnání
 • Odborného vzdělávání, rekvalifikací a informací o situaci na trhu práce

Uvedené služby NAV jsou poskytovány zdarma.

Kde ještě hledat práci v Norsku

 • Inzerce v tisku: Většina norských novin otiskuje i nabídku volných pracovních míst. Nejvýznamnější norský titul se jmenuje “Aftenposten” a každý den nabízí aktualizovanou databázi míst. Na Internetu lze periodikum najít na adrese www.aftenposten.no/. 
  Nejvýznamnější regionální noviny jsou “Adresseavisen” (regiony Trondheim a Trondelag counties), “Bergens Tidende” (region Hordaland) a “Stavanger Aftenblad” (region Rogaland).
  Všechna volná místa nabízená uvedenými novinami jsou rovněž součástí národní databáze NAV, k dispozici rovněž na Internetu.
 • Knihovny: Velké knihovny mají k dispozici rozsáhlé přehledy norských společností a jejich kontaktních adres. Zvláště je třeba zmínit přehled “Kompass Norge”, který obsahuje databázi několika tisíc norských společností, jejich kontaktních adresy a statistické přehledy.
  Tyto informace bývají k dispozici i v angličtině.
 • Personální agentury: Soukromé zprostředkovatelské agentury se často specializují na určitý sektor průmyslu nebo profesí. Seznam agentur je k dispozici na „Zlatých stránkách“ (www.gulesider.no/ – možnost i anglické verze) v sekci “Personnel Agencies ”.
 • Letní sezónní práce: Každoročně se v Norsku objevuje velké množství nabídek pro letní sezónní práce, většina pozic však vyžaduje znalost norštiny. Informační leták, jak a kde žádat o letní sezónní zaměstnání je k dispozici v angličtině u norských EURES poradců.
 • Internet: Volná pracovní místa v Norsku jsou rovněž k dispozici na Internetu. Databáze všech volných pracovních míst registrovaných norskými veřejnými službami zaměstnanosti NAV lze nalézt na adrese www.nav.no/.
 • Možnost zveřejnění svého CV na portále NAV

EURES Norsko

 • eures.europa.eu/. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.
 • Seznam EURES poradců v Norsku je k dispozici na portále eures.europa.eu/ v sekci EURES – najít EURES poradce. Dříve než žadatel kontaktuje EURES poradce v Norsku, měl by svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice.
 • Mnoho užitečných informací najdete také na národních stránkách EURES Norsko https://www.nav.no/en/Home/Useful+information/eures-services-by-nav-for-jobseekers-from-eu-eea

 

Uznávání pracovních kvalifikací

V první řadě je nutno zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není v Norsku regulované. Není-li vámi vybrané povolání v Norsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Norska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí například:

 • stupeň a obor vzdělání,
 • délka praxe
 • nebo zdravotní způsobilost,
 • případně jiné, podle typu práce.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v Norsku regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám norský národní koordinátor NOKUT pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Legalizace pobytu

Cizinec, který plánuje pobyt v Norsku delší než tři měsíce, se musí registrovat na místním městském registru obyvatel. V závislosti na délce pobytu v Norsku mu bude vystaveno „D“ číslo nebo osobní „ID“ číslo, uvedené v průkaze. Na úřad si sebou vezměte pracovní smlouvu a pas, popř. občanský průkaz.

Daňová karta

Pro získání daňové karty, která umožňuje správné odvody z vašeho platu, musíte vyplnit žádost o vydání daňové karty pro cizince. Tato žádost je k dispozici na každém místním daňovém úřadě. Daňovou kartu ihned předejte svému zaměstnavateli, v opačném případě by byl zaměstnavatel povinen odvádět 50 % z vašeho platu, což je samozřejmě víc než běžné srážky ze mzdy.

 • První povolení k pobytu na základě pracovní smlouvy může být uděleno na dobu maximálně jednoho roku. Poté může být taková osoba, jako každý občan EHP, dostat povolení k pobytu na dobu až pěti let.

Daně v Norsku

Pokud pracujete v Norsku, musíte tam odvádět i daně. Abyste se vyhnuli dvojímu zdanění, Norsko uzavřelo bilaterální smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Taktéž existují i pravidla, pokud zůstanete v Norsku méně než šest měsíců.

 • Podrobnější informace vám poskytne místní daňový úřad (skattekontoret).

Váš zaměstnavatel uplatní srážkovou daň z vašeho platu. Potřebujete daňovou kartu, kterou vám vystaví místní daňový úřad a obratem doručí vašemu zaměstnavateli. Pokud byste začal pracovat bez této karty, váš zaměstnavatel je povinný vám snížit 50 % z příjmu. Průměrná daňová sazba je 1/3 vašeho platu. Nadbytečná daň vám bude vrácena následující rok.

Norské databáze volných pracovních míst

 • www.jobline.no/
 • www.jobworld.no/
 • www.raadhuset.no/
 • www.bjerkeluther.com/
 • www.netnordic.no/ – IT
 • www.toptemp.no/ – práce na dobu určitou
 • www.tu.no/jobb/
 • www.jobline.no/
 • www.jobnew.no/ – IT, inženýrství, stavebnictví, správa, zdravotnictví, hospodářství
 • www.stillinger.no/
 • www.proffice.no/
 • www.stepstone.no/
 • www.adecco.no/ – práce na dobu určitou
 • www.manpower.no/ – práce na dobu určitou
 • www.finn.no/
 • www.hamiltonpeople.no/

Zdroj: S využitím portálu MPSV a EURES

Ilustrační foto: pixabay.com

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.