Občané České republiky, pokud chtějí v Dánsku pracovat, nemusejí mít pracovní povolení, ale musejí žádat o EU registrační certifikát u místních úřadů do tří měsíců po jejich příjezdu do Dánska. Pracovním jazykem v Dánsku je ve většině firem dánština. Každá obec nabízí kurzy dánštiny pro cizince. Většinou jsou zdarma (večerní nebo denní kurzy) pokud jste držiteli CPR čísla.

Registrační povinnosti

Dánsko otevřelo k 1.5.2009 pracovní trh občanům České republiky. V důsledku toho není od 1.5.2009 vyžadováno pracovní povolení od občanů České republiky, kteří chtějí v Dánsku pracovat. Občané České republiky, pokud chtějí pracovat v Dánsku, musejí žádat o EU registrační certifikát u místních úřadů do tří měsíců po jejich příjezdu do Dánska. Žádost se podává u Regional State Administration osobně, někdy je vyžadována předchozí domluva návštěvy. Předkládá se:

 • pas nebo jiný platný cestovní doklad
 • 1 x fotografii pasového formátu (občané mimo EU  předkládají 2 fotografie)

Dále je třeba předložit dokumentaci vztahující se k účelu vašeho pobytu, například:

 • Placené zaměstnání: prohlášení zaměstnavatele (příloha A formuláře žádosti) nebo pracovní smlouvu
 • Studenti: dokumentaci ke vzdělávacímu programu (program s nárokem na podporu na základě zákona o státním vzdělávacím fondu)
 • Prokázání dostatečných prostředků pro pobyt: dokumentaci o prostředcích k financování vašeho pobytu, např. výpis z bankovního účtu.
 • Rodinný příslušník: dokumentaci prokazující úzkou vazbu na občana EU ve formě oddacího listu nebo rodného listu

Formulář žádosti k registraci můžete získat na Regional State Administration a vyplnit jej při návštěvě úřadu.

Registrační systém obyvatel

Jestliže chcete zůstat v Dánsku víc jak tři měsíce, měli byste se zaregistrovat do registračního systému obyvatel u místního úřadu (kommune) v místě vašeho bydliště v Dánsku. Měli byste tak učinit hned po příjezdu do Dánska, i když je možné pobývat v Dánsku až šest měsíců bez registrace do CRS. Registraci do CRS můžete provést u servisního střediska pro občany –Borgerservice u místních územních úřadů (kommune). K registraci do CRS přineste tyto doklady:

 • pas
 • oddací list, pokud jste vdaná/ženatý
 • rodné listy dětí

Číslo pro daňové srážky (PAYE)

Zaměstnanec může obdržet u daňového úřadu v místě výkonu práce číslo pro srážky ze mzdy (PAYE). Zaměstnavatel pošle číslo PAYE a pracovní smlouvu do servisního střediska pro občany(Borgerservice). Poté obdržíte kartu zdravotního pojištění prostřednictvím pošty. Výše zmiňované dokumenty můžete servisnímu středisku pro občany také předložit osobně.

Daňová povinnost

Pokud v Dánsku pracujete, budete podléhat dani z příjmu a je třeba, abyste co nejdříve kontaktovali příslušný daňový úřad. Prostřednictvím daní přispíváte do sociálního systému Dánska, ze kterého je placeno například vzdělávání, lékařská péče, hospitalizace v nemocnici apod.

Omezená daňová povinnost

Pokud máte omezenou daňovou povinnost (například máte přechodný pobyt v Dánsku jako sezónní pracovník) – daňová karta je vydána mezinárodní divizí daňového úřadu. Dokumenty:

 • dokument prokazující datum vašeho narození
 • dokument s fotografií (např. pas)
 • pracovní smlouva s informací o mzdě
 • dokumenty prokazující na vás závislé osoby žijící v zahraničí (pokud je předmětem uplatnění)

Plná daňová povinnost

Při pobytu delším než šest měsíců nebo rezidenci v Dánsku je daňová karta vydána domácí divizí daňového úřadu. Pokud jste zaregistrování do Národního registru obyvatel, musíte kontaktovat domácí divizi daňového úřadu.

 • Pokud zaměstnavatel neobdrží daňovou kartu od daňového úřadu, musí srazit 60% daň ze mzdy zaměstnance bez možnosti slev.

Bankovní účet

Pokud v Dánsku pracujete, je téměř nezbytností zřídit si NemKonto bankovní účet (NemKonto Easy Account). NemKonto je veřejný platební systém, který umožňuje institucím platební styk s vámi, napřiklad platby veřejným institucí, platby dávek sociálního zabezpečení, refundaci daní a podobně. Informace o založení vašeho NemKonto Easy Account vám podá vaše banka.

Můžete si také založit účet v dánské bance. Kontaktujte osobně banku a přineste

 • pas nebo jiný ID dokument
 • dokument prokazující vaši adresu v Dánsku

Pokud jste placeni dánským zaměstnavatelem, je možné transferovat vaši platbu z dánské banky na účet zahraniční banky. Tento transfer může trvat několik dní a některé banky jej zpoplatňují.

Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud chcete být v Dánsku zaměstnáni, může pro vás být užitečné uznání vzdělání (assessment). Uznání pak usnadňuje dánskému zaměstnavateli pochopit vaše zahraniční vzdělání/profesní kvalifikaci a porovnat, jak koresponduje se vzděláním a kvalifikací v Dánsku.

 • Pokud je profese regulovaná, potřebujete autorizaci (authorisation) od příslušné instituce (například pro práci s nebezpečnými materiály, stavebními stroji, pro zdravotnické profese…)

Jak najít zaměstnání

Portál pro zájemce o práci v Dánsku www.workindenmark.dk – obsahuje nabídky práce, informace o životních a pracovních podmínkách v Dánsku. Na portále si lze vytvořit vlastní profil (CV).

Kontakty na dánské úřady práce najdete na: www.jobnet.dk/ 

Služby zaměstnanosti:

 • star.dk/
 • www.jobnet.dk/

Evropské služby zaměstnanosti EURES – evropská databáze volných míst v zemích EA/EEA a evropská databanka CV:  eures.europa.eu/

dánský EURES: www.eures.dk/

Databáze volných míst, tisk

Další databáze: www.job-guide.dk/ menu job-databaser

Velký počet volných míst, odkazy na další databáze s pracovními místy, náborové agentury, velké firmy:

 • jobindex.dk/
 • www.stepstone.dk/

Práce v oblasti IT

 • www.it-jobbank.dk/
 • www.jobworld.dk/

Práce v oblasti zdravotnictví a farmacie

 • www.dadl.dk/
 • www.pharma-job.dk/

Práce pro techniky: www.jobfinder.dk/

Podnikání, obchodní spolupráce: www.investindk.com/

Tisk: Většina novin má speciální přílohu – práce – v nedělních a středečních vydáních, hlavní noviny jsou i na Internetu

 • Jyllandsposten, www.jp.dk/
 • Berlingske tidende, www.berlingske.dk/
 • místní noviny, www.jobzonen.dk/

Zdroj: Portál MPSV ČR

Ilustrační foto: pixabay.com

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.